previous arrow
next arrow
Slider

กลุ่มวิจัย (Research Group)


การศึกษา/ อบรม/ สัมมนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดอบรมโครงการบำบัดน้ำเสียที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
23 มี.ค.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดอบรมโครงการบำบัดน้ำเสียที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

เนื่องด้วยหน่วยงานบริการวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาจะมีการ จัดอบรมโครงการบำบัดน้ำเสียให้กับส...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)
22 มี.ค.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจ...
ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.โท (ข้อเขียน)
6 มี.ค.

ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.โท (ข้อเขียน)

ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.โท (ข้อเขียน) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคว...

>> ดูทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดกิจกรรม ENG JOB FAIR 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดการประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย