MENUMENU
Arrow
Arrow
Slider


กลุ่มวิจัย (Research Group)


การศึกษา/ อบรม/ สัมมนา

ประกาศช่องทางการชำระเงินค่าค่ายก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรม
20 มิ.ย.

ประกาศช่องทางการชำระเงินค่าค่ายก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรม

สามารถชำระได้ดังนี้ 1. ชำระด้วยตนเอง ที่ ตึก13 อาคารพลศึกษา ในวันที่10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)  (รอบสอง)
24 พ.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(รอบสอง)
24 พ.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา...

>> ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม

เข้าเยี่ยมชม และเจรจาการสร้างความร่วมมือทางวิชา(MOU) บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จำกัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิวัติหลักสูตรและการสอนสู่วิศวกรรม 4.0 ก้าวที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2559