previous arrow
next arrow
Slider

กลุ่มวิจัย (Research Group)


การศึกษา/ อบรม/ สัมมนา

ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.โท (ข้อเขียน)
6 มี.ค.

ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.โท (ข้อเขียน)

ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.โท (ข้อเขียน) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคว...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมก. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561
28 ก.พ.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมก. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมก. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 เพื...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)
26 ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา...

>> ดูทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมความเข้าใจสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิวัติหลักสูตรและการสอนสู่วิศวกรรม 4.0

โครงการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี