MENUMENU
Arrow
Arrow
Slider


กลุ่มวิจัย (Research Group)


การศึกษา/ อบรม/ สัมมนา

เปิดรับสมัครแล้ว!!! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP) สภาวิศวกร และองค์กรแม่ข่าย
17 ก.ค.

เปิดรับสมัครแล้ว!!! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP) สภาวิศวกร และองค์กรแม่ข่าย

เปิดรับสมัครแล้ว!!! รับจำนวนจำกัด การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP) สภาวิศวกร และองค์กรแม...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 รับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
7 ก.ค.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 รับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 รับจำนวน 130 ที่นั่ง เท่านั้น!!! รับสมัครถึงวั...
เอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ Admissions ปีการศึกษา 2561
5 ก.ค.

เอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ Admissions ปีการศึกษา 2561

เอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ Admissions ปีการศึกษา 2561

>> ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการจัดสอบสัมภาษณ์น้องๆ TCAS รอบ 4

ขอแสดงความยินดีนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย

เข้าเยี่ยมชม และเจรจาการสร้างความร่วมมือทางวิชา(MOU) บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จำกัด