MENUMENU
Arrow
Arrow
Slider
MENUMENU
MENUMENU

กลุ่มวิจัย (Research Group)


การศึกษา/ อบรม/ สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ)
6 พ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวแรกสู่วิศวกรเครื่องกลและระบบการผลิต” (Road to MME)
24 ต.ค.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวแรกสู่วิศวกรเครื่องกลและระบบการผลิต” (Road to MME)

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปลูก mindset เกี่ยวกับกระบวนคิด มุมมอง และการยอมรับแนวคิดจากบุคคลอื...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (TCAS รอบที่ 1)
24 ต.ค.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (TCAS รอบที่ 1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (TCAS...

>> ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกงาน AP OPEN HOUSE 2019

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศ การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร