previous arrow
next arrow
Slider


กลุ่มวิจัย (Research Group)


การศึกษา/ อบรม/ สัมมนา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี รอบที่3
2 เม.ย.

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี รอบที่3

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี รอบที่3 การรับตรงร่วมกันโดยผ่าน ทปอ
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)
2 เม.ย.

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ(รอบแรก) ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2561 กำหนดการชำระค่...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
2 เม.ย.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากา...

>> ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง

ภาพบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดกิจกรรม ENG JOB FAIR 2018