Arrow
Arrow
Slider

กลุ่มวิจัย (Research Group)


การศึกษา/ อบรม/ สัมมนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
1 ธ.ค.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการ...
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
22 พ.ย.

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
17 พ.ย.

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

>> ดูทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 21

การจัดบรรยายในหัวข้อ U.S. Education and Scholarship Opportunities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ทำความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย