MENUMENU
Arrow
Arrow
Slider
MENUMENU
MENUMENU


 อ่านข่าวทั้งหมด

 อ่านข่าวทั้งหมด

 อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านข่าวทั้งหมด 

หน่วยปฏิบัติการวิจัย/กลุ่มวิจัย (Research Unit/Research Group)

การศึกษา/ อบรม/ สัมมนา

ขอเชิญผู้ประกอบการในสาขาอาชีพบริการยานยนต์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์
27 พ.ค.

ขอเชิญผู้ประกอบการในสาขาอาชีพบริการยานยนต์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะที่ปรึกษา) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ...
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า
7 ต.ค.

โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า

เอกสารเข้าร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

>> ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม

ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย เนื่องในงานวันแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมแสดงพลัง KU-nity

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถโดยสารชั้นสูง