กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2560

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560