กำหนดการวันซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2560 วิทยาเขตศรีราชา

กำหนดการวันซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2560 วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  เวลา 7.00-17.30 น. ณ อาคาร 13 พลศึกษา