กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชา สถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชา สถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 18 และ 20 กค 60 เวลา 150208 อาคาร 15 ชั้น 2  เวลา 18.30-21.30 น.