คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ทำความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ทำความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะมีงานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกันคะ ด้านยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต