คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

  • โครงการรับตรงภาคตะวันออกฯ รับสมัคร 20 ธ.ค.60 – 2 เม.ย.61
  • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากสาธิตมก. รับสมัคร 15 – 30 ม.ค.61