คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตําแหน่งวิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตําแหน่งวิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา