คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ebidding) รายการครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมสำหรับงานพลศาสตร์ จำนวน 1 โปรแกรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ebidding)
รายการครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมสำหรับงานพลศาสตร์ จำนวน 1 โปรแกรม
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 62 ถึง 25 มีนาคม 62  รายละเอียด