งานปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2560