งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ (INTERNATIONAL EDUCATION EXPO 2017)

เนื่องด้วยวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีการจัดโครงการบรรยาย U.S.Education and Scholarship Opportunities”  ทางสำนักงาน กพ. จึงได้ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ (INTERNATIONAL EDUCATION EXPO 2017) โดยจัดขึ้น ณ ชั้น 5 Siam Paragon ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 12.00 น. – 18.00 น.