นัดหมายถ่ายภาพหมู่วันซ้อมย่อย

นัดหมายถ่ายภาพหมู่วันซ้อมย่อย วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560