ประชาสัมพันธ์งานรับปริญญา ปีพ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์งานรับปริญญา ปีพ.ศ.2561

ข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2561

ขอเชิญรายชื่อ ต่อไปนี้
https://student.ku.ac.th/glorification/reportRegis3.php

ร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมพร้อมรับเหรียญ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://student.ku.ac.th/glorification/