คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 รับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับตรงอิสระ TCAS รอบ 5
รับจำนวน 130 ที่นั่ง เท่านั้น!!!
รับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
—————————————————-
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
https://qa.src.ku.ac.th/611/index.php