อบรม BMW Technology For The Future Mobility – PHEV-EV

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม BMW Technology For The Future Mobility – PHEV-EV  ในวันที่ 12 กันยายน 2560 by Mr. Krisada Utamote ณ ตึก15 ห้อง 15404 มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา