อบรม Electric Tuk-Tuk Design and Construction

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Electric Tuk-Tuk Design and Construction ในวันที่ 5 กันยายน 2560 by Mr. Supakit Senawat ณ ตึก15 ห้อง 15404 มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา