เปิดรับสมัครแล้ว!!! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP) สภาวิศวกร และองค์กรแม่ข่าย

เปิดรับสมัครแล้ว!!! รับจำนวนจำกัด
การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP) สภาวิศวกร และองค์กรแม่ข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

* การประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine” ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
จำนวน PDU 12 หน่วย
อ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/gXbSQM

* เทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561
จำนวน PDU 12 หน่วย
อ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ :
https://goo.gl/3GW4Cu

** ทั้ง 2 หลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสภาวิศวกร
——————————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ
โทร.086-7065992