บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) รับนิสิตฝึกงาน (TR04) และสหกิจฯ ภาคต้น ปี พ.ศ.2562

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่าย และส่งออกรถยนต์นิสสัน โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาค ในการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561
ประกาศผลการพิจารณา : 22 มกราคม 2562

ระยะเวลาการฝึกงาน : 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 (รอบซัมเมอร์)

1 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2562 (รอบสหกิจศึกษา)

*เนื่องจากมีบางมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการเปิดภาคเรียน ในกรณีนี้สามารถส่งรายละเอียดมาให้ทางบริษัทฯ พิจารณาได้ค่ะ

เวลาในการปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 (ไม่มีการทำงานนอกเวลา)

ค่าตอบแทน : 250 บาท/วัน

สวัสดิการอื่นๆ : รถรับส่งพนักงาน และสถานพยาบาลของบริษัท
นิสิตที่สนใจให้โทรสอบถามรายละเอียดงานได้ที่ คุณนัฐกานต์ +66 (0) 2339 3300 Ext. 2520, 2526 หรืออีเมล์ internship@nissan.co.th
และมารับคำร้องพร้อมใบสมัครได้ที่ งานกิจการนิสิต (ช่องที่ 3 พี่ก้อย)