ครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดพิธีวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบ 22 ปี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะฯ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงาม โดยมี รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรจากส่วนงานต่างๆ รวมถึงชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค สักการะพ่อฤาษีตาวัว พิธีทำบุญ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานภายนอกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับทางคณะ พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank