คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS