บริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกงาน

โครงการ Panasonic Engineering Internship Program 2019 รับสมัครฝึกงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นิสิตที่สนใจส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย และผลการเรียน ที่อีเมล์ recruitment@th.panasonic.com