ภาพบรรยากาศโครงการ workshopและอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวแรกสู่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต รอบที่ 1 วันที่ 24 พ.ย. 61

 

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank