ภาพบรรยาการโครงการ workshop อบรมเชิงปฏิบัติการก้าวแรกสู่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต รอบที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank