สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายสุศิระ ตุลาพงศา นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และถ้วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งในเดือนสิงหาคม 2563 นิสิตได้รับสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน world skills ASEAN ณ ประเทศสิงคโปร์

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank