บริษัทTrigo Quality Services (Thailand) Co., Ltd. รับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2562

บริษัทTrigo Quality Services (Thailand) Co., Ltd. รับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ เพศชาย จำนวน 4 คน (เกรด 2.50ขึ้นไป) สอบถามรายละเอียดงานเบื้องต้น ที่คุณพรประภา เบอร์ 061-8238299 และติดต่อรับใบสมัคร และเขียนคำร้อง TR04 ได้ที่กิจการนิสิต (พี่ก้อย)

รายละเอียดเบี้ยเลี้ยง

แบบสำรวจความต้องการนิสิตฝึกงาน ภาคฤดูร้อนปี พ.ศ. 2562 TR01