บริษัท คาลโซนิค คันเซอิ จำกัด เปิดรับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2562

บริษัท คาลโซนิค คันเซอิ จำกัด เปิดรับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2562 นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดงานได้ที่ คุณทัศมนต์ 038-210129 Ext. 567
และรับคำร้องประเภท TR04 ได้ที่งานกิจการนิสิตคณะฯ

รายละเอียด