คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 26 เมษายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-354580-3 ต่อ 662240 และ 662225 มือถือ 090-3163790