คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 4: ADMISSION

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น   จำนวนรับ  180 คน


สาขาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)    จำนวนรับ 20 คน

2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 25 คน

3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ จำนวนรับ 20 คน

5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 20 คน

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ จำนวนรับ 35 คน

7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ) จำนวนรับ 40 คน

 

เว็บไซต์รายละเอียดการรับสมัคร TCAS รอบ 4 (คลิ๊กที่นี่)

เปิดรับระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-354581-3 ต่อ 662217

https://www.facebook.com/engineeringSRC/