บริษัท เอสซีเอ็มเรฟ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจฯ สาขา ME

บริษัท เอสซีเอ็มเรฟ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจฯ สาขา ME (ธ.ค.62-มี.ค.63) และรับสมัครนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563 สาขา ME/ MME นิสิตท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล 092-2580024