คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24
==========================================

เมื่อเวลา 08.30 น. รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อม ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24 ประจำปี 2562 ณ อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร