คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมผู้บริหารของคณะ ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Masahiko ISOBE อธิการบดี จาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น พร้อม Mr.Akimitsu HATTA คณบดีจาก School of Systems Engineering และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา กล่าวต้อนรับในโอกาสอันดีที่ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมของคณะ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา