การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562

# ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี  คลิกที่นี่

บัณฑิตศึกษา  คลิกที่นี่

# ขั้นตอนที่ 2  ให้บัณฑิต/มหาบัณฑิตขึ้นทะเบียนรับปริญญา (สำหรับผู้ที่ต้องการรับพระราชทานปริญญา ปีพ.ศ. 2562) คลิกที่นี่

# ขั้นตอนที่ 3  กรอกข้อมูลแล้วให้บัณฑิต/มหาบัณฑิตพิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียน 1 ชุด ส่งให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในวันซ้อมย่อย 28 กันยายน 2562