ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนุคลากรวุฒิปริญญาเอก