วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด