ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)