บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณวโรภาส 086-8203637 หรืออีเมล์ Waropas.Nawong@maximintegrated.com

หากนิสิตสนใจให้รับคำร้อง TR04 ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่