บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณ สกุลรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 085-085-1022 เพื่อสอบถามรายละเอียดงานเบื้องต้น
และติดต่อขอรับคำร้อง TR04 ได้ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่