ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ