บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน และ นิสิตสหกิจ ปี พ.ศ.2563 (รหัส60)

สามารถสมัครผ่าน QR Code ของทางบริษัท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

*ช่วงเวลาการฝึกงาน สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทางคณะฯได้