23 ปีแห่งการพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 23 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้รำลึกถึงการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกๆปี และเห็นความสำคัญของสถาบันนั้น ภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค สักการะพ่อฤาษีตาวัว พิธีทำบุญ การมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะ การมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น ประเภทงานต่างๆ ประจำปี 2562 และการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด