บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 9”

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ศิริลักษณ์ อัมพรประเสริฐ – เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ได้ที่ 02-078-5982 siriluk.a@thaibev.com

และสมัครได้ที่ QR Code ของสื่อประชาสัมพันธ์นี้ค่ะ

(ระยะเวลาฝึกงานสามารถเปลี่ยนเเปลง ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนดได้ค่ะ)