บริษัท โมลเด๊กซ์ทรีดี จำกัด เปิดรับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชา ME / IE /MME /CE นิสิตที่มีความสนใจทางด้านอุตสาหกรรมการทำแม่พิมพ์หรือการฉีดพลาสติก รับจำนวน 3 อัตรา

นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดงานเบื้องต้นได้ที่คุณปรัชญาพร 080-5070201 หรือ 02-2762880-1 และติดต่อขอรับคำร้อง TR04 ได้ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่