บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด รับสมัครนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอิเล็กทรอนิกส์

นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดงานที่คุณจิราภรณ์เบอร์ติดต่อ 02-0460822 ต่อ 3121

และรับคำร้อง TR04 ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่