ร่วมพูดคุยกับ Huatec (Shenzhen) International Education Co.,Ltd

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อ.ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ดร.กรวิทย์ ออกผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ให้การต้อนรับ นายตันฉิวฮั่น แซ่ตัน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.พลอยวรินทร์ แสงสมบุญ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท Huatec (Shenzhen) International Education Co.,Ltd นำบุคลากรของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย Mr. Kang Kai (Project Director) และ Miss Luo Shasha (Instructor) เข้าพบคณะผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เพื่อพูดคุยด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรการเรียนการสอน ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ผ่านหลักสูตรและปฎิบัติการของสถาบันจิงชื่อด้านวิศวกรรมสารสนเทศ ณ อาคาร 23 ปฎิบัติวิจัยทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด