ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรวุฒิปริญญาเอก

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย