บริษัท เทคสเปซ จำกัด ผู้นำด้าน IT Outsourcing Service & IT Solutions มีความประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาหลายอัตรา

นิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับภาคต้น ปีการศึกษา 2563) ที่สนใจ สามารถสอบถามคุณกมลชนก ก้อนเงิน เบอร์ติดต่อ 02-3819073-4

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่