กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปีพ.ศ.2563