ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสครบ 77 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนบุคลากรคณะ ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด