ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้