คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองหุ่นยนต์บริการ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด