คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ E-Waste Management ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ E-Waste Management ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน สุปัตติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคุณจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร / รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ E-Waste Management ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โครงการ E-Waste Management คือ โครงการการจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เห็นถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะประเภทดังกล่าวไม่ถูกวิธี และร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่การกำจัดอย่างถูกวิธีและยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์​ตกค้างในไทย